Praktyka skoncentrowana przede wszystkim na poprawnym sposobie wykonywania ćwiczeń, dostosowanym do indywidualnych potrzeb.
Charakteryzuje ją wolne tempo pracy i skupienie na szczegółach technicznych. Nie powoduje nadmiernego zmęczenia.
Kształtuje nawyki właściwej postawy i poprawnego oddechu. Oddziałuje w sposób prozdrowotny na wszystkie układy w ciele.

Poziom trudności: dla wszystkich