Kursy zawodowe

ROCZNY KURS ZAWODOWY

LIDER DS. DOBROSTANU PRACOWNIKÓW

AMBASADOR JOGI

Dobrostan w kontekście organizacji, inaczej Wellbeing, to troska o pracownika, jego komfort, zdrowie psychiczne i fizyczne oraz dobre relacje społeczne. Dla większości organizacji staje się jasne, że jedynie te firmy, które dbają o ludzi, mają szansę przetrwać i rozwijać się w dynamicznym otoczeniu rynkowym.

Ten szacunek do pracowników, uwzględnianie ich indywidualnych potrzeb w zakresie zdrowia, kierunków rozwoju i życiowych wartości, coraz częściej decyduje o uznaniu firmy za dobrego pracodawcę. Pracodawcę, z którym warto związać się na lata i dla którego po prostu chce się pracować.

W ten oto sposób rodzi się zaangażowanie i jego naturalna konsekwencja – efektywność. Kluczem jest stworzenie wspierającej, przyjaznej kultury pracy. Joga klasyczna, holistyczna nauka zajmująca się ciałem, umysłem, emocjami i uniwersalnymi wartościami, podpowiada, jak to zrobić.

LIDER DS. DOBROSTANU PRACOWNIKÓW

AMBASADOR JOGI

Celem kursu jest przygotowanie ekspertów w dziedzinie budowania dobrostanu osobistego pracowników w oparciu o klasyczną naukę jogi. Ambasador Jogi podnosi świadomość zarządów firm, managerów oraz pracowników w przedmiotowym zakresie, szerzy ideę dobrostanu, wdraża dostosowane do potrzeb konkretnej organizacji rozwiązania, mierzy postępy i wprowadza niezbędne korekty.

Cel kursu

wyposażenie uczestników w ekspercką wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące wdrażania w firmach projektów wellbeingowych w oparciu o klasyczną naukę jogi

wyszkolenie kursantów do wykonywania zawodu: Lider ds. Dobrostanu Pracowników – Ambasador Jogi, kod zawodu 242308 – Specjalista ds. Kultury Firmy

CZEGO DOKŁADNIE UCZY KURS?

JAK, OPIERAJĄC SIĘ NA KLASYCZNEJ NAUCE JOGI:

PODNOSIĆ ŚWIADOMOŚĆ

zarządów firm, managerów oraz pracowników w przedmiocie dobrostanu

WSPIERAĆ

 • pracowników w budowaniu prozdrowotnych nawyków;
 • liderów w otwieraniu się na potrzeby pracowników i tworzeniu efektywnych zespołów

STWORZYĆ

zdrowe miejsce pracy, do którego pracownicy przychodzą z radością

SPRAWIĆ

by efektywność pracownika, a za tym wyniki firmy, pojawiały bezwysiłkowo jako „skutek uboczny” zaangażowania

ZARZĄDZAĆ

wellbeingiem w organizacji w sposób strategiczny tak, by program wellbeingowy:

 • stał się trwałym elementem kultury organizacyjnej firmy;
 • przekładał się na wyniki organizacji

ADRESACI KURSU

specjaliści, liderzy i managerowie z obszarów: Wellbeing, HR, BHP, Szkolenia i Rozwój, Employer Branding, itp.

trenerzy i konsultanci ds. zdrowia w organizacji

właściciele firm, również firm rodzinnych

wszystkie osoby które pragną:

 • zmienić swoje organizacje w zdrowe miejsca pracy;
 • przywrócić biznesowi ludzką twarz;
 • swoją pasję do jogi realizować w miejscu pracy.

CO WYRÓŻNIA NASZ KURS?

DYPLOM Z KODEM ZAWODU

kod zawodu 242308 – Specjalista ds. Kultury Firmy, który uczestnik otrzymuje po obronie pracy końcowej – jest to formalne potwierdzenie podniesienia kwalifikacji honorowane przez pracodawców

NOWATORSKIE UJĘCIE TEMATU WELLBEINGU W ORGANIZACJI

tradycja, czyli joga klasyczna, spotyka nowoczesność, czyli współczesne trendy w zarządzaniu potencjałem pracy oraz aktualne badania naukowe

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ

z lekkością i na luzie, ale nadal merytorycznie.

Wcześniejsze doświadczenia z jogą NIE SĄ WYMAGANE.

PROGRAM KURSU W ZARYSIE

1

WELLBEING – WPROWADZENIE

w tym: geneza nurtu i podstawowe modele Wellbeingu; psychologia pozytywna a joga; kluczowe korzyści dla pracodawcy wynikające z wdrożenia programu wellbeingowego opartego na nauce jogi

2

MIEJSCE PRACY Z DUSZĄ

w tym: uniwersalne zasady etyczne w jodze i ich przełożenie na biznes; różne typy osobowości i potrzeby pracowników a jogowo-ajurwedyjskie archetypy; CSR jako wyraz troski o człowieka i jego otoczenie; rola Ambasadora Jogi w tworzeniu wspierającego środowiska pracy

3

KOMPONENTY DOBROSTANU WG JOGI I AJURWEDY

w tym: zdrowie w ujęciu holistycznym; równowaga między wartościami / duchowością a nowoczesnością; zdrowe nawyki w ujęciu jogi i ajurwedy; wspierające relacje w domu i pracy z perspektywy jogi; pojęcie Dharmy

4

WDROŻENIE PROGRAMU WELLBEINGOWEGO W FIRMIE

w tym: przygotowanie organizacji do wdrożenia; narzędzia diagnozy organizacji i pomiaru dobrostanu pracowników; monitorowanie procesu wdrażania programu, wprowadzanie niezbędnych korekt

5

PRAKTYKI WZMACNIAJĄCE ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ, REDUKUJĄCE STRES I ZAPOBIEGAJĄCE WYPALENIU ZAWODOWEMU ORAZ DEPRESJI

w tym: uważność; medytacja; pranayama; pratyahara; Joga Nidra; Joga Śmiechu; dźwiękoterapia; ćwiczenia uwalniające z ciała emocje; automasaż; jak uczyć? - metodyka prowadzenia zajęć i odpowiedzialność osoby prowadzącej

6

ĆWICZENIA NA SPRAWNE I ZDROWE CIAŁO

w tym: asany na rozluźnienie, regenerację, witalność, wewnętrzną siłę, zdrowy kręgosłup; pierwsza Niyama Sauć; Mulabandha pielęgnacja ciała, oczyszczanie i zdrowe odżywianie wg ajurwedy; jak uczyć? - metodyka prowadzenia zajęć i odpowiedzialność osoby prowadzącej

7

BUDOWANIE MARKI OSOBISTEJ AMBASADORA JOGI

w tym: rola Ambasadora Jogi w budowaniu wellbeingowego środowiska pracy; profil kompetencji miękkich; pojęcie wiarygodności i reputacji; skuteczna komunikacja z zarządem firmy, parterami społecznymi i pracownikami; obalanie mitów i radzenie sobie ze stereotypami na temat jogi

8

OBRONA PRACY KOŃCOWEJ

po zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną - uzyskanie tytułu zawodowego: Specjalista ds. Kultury Firmy kod zawodu 242308

PROWADZĄCY KURS

PIYUSH MITTAL

MAŁGORZATA MIODOŃSKA

MAŁGORZATA MIODOŃSKA

Trener, doradca, audytor systemów wellbeingowych w firmach, Chief Wellbeing Officer – Master Level (Wellbeing Institute). Przez 20 lat aktywna zawodowo jako Manager Personalny w firmach o różnej wielkości i kapitałach, w tym w branży motoryzacyjnej i organizacjach typu greenfield, w zróżnicowanych kulturowo zespołach. Absolwentka studiów podyplomowych: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Politechnice Śląskiej, Prawo Pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, Holistyczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Instytucie Jogi i Ajurwedy w Sulisławiu.

Dyplomowany Instruktor Rekreacji Ruchowej o specjalności: Ćwiczenia Psychofizyczne w Oparciu o System Hatha-Joga w nurcie jogi akademickiej. Uzyskała stopień nauczycielski Jogi Klasycznej z Elementami Ajurwedy i Marma Terapii (Nirmala Instytut Jogi i Ajurwedy i Devamber Institute of Vedic Science).

Prowadzi zajęcia jogi, zdrowego kręgosłupa oraz uważności i relaksacji dla pracowników. Założycielka studia jogi „Yoga Corner” w Gliwicach – przestrzeni skupiającej osoby praktykujące jogę w jej aspekcie fizycznym oraz zainteresowane samorozwojem w oparciu o klasyczną naukę jogi. W swojej pracy łączy starożytną filozofię jogi z osiągnięciami współczesnej nauki. Zafascynowana neurobiologią i naturą ludzkiego umysłu.

PIYUSH MITTAL

Nauczyciel jogi i ajurwedy, wykładowca, inicjator, autor i współautor licznych warsztatów oraz kursów instruktorskich. Od 2017 roku prowadzi i rozwija Nirmala.pl Instytut Jogi i Ajurwedy. Jest autorem kursów zawodowych Holistyczny Terapeuta oraz Konsultant i Terapeuta Ajurwedy.

Doświadczenie w przekazywaniu nauk jogi i ajurwedy zdobywał m.in. jako organizator ponad 150 warsztatów i kursów (2012-2022) oraz 4 Międzynarodowych Naukowych Konferencji Jogi i Ajurwedy (2013-2017), których partnerem było Ministerstwo Jogi, Ajurwedy i Naturoterapii (AYUSH) w Indiach; także jako prezes Centrum Jogi i Ajurwedy im. Bhandari’ego (2013-2017) oraz Instytutu Jogi i Ajurwedy w Sulisławiu. Wykładał mindfulness na studiach podyplomowych „Holistyczne Zarządzanie Kapitałem Ludzkim” oraz zajęcia z jogi i ajurwedy na studiach podyplomowych „Holistyczne Zarządzanie Samorozwojem. Joga i ajurweda dla kadry menadżerskiej” na Politechnice Opolskiej. Od 2020 roku wykładowca w Instytucie Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych.

Mimo wielu odbytych nauk nadal nieustannie zgłębia mądrość jogi i ajurwedy, uważa, że to jest jego Svadhyaya. Jogę praktykuje od 40 lat, jak sam mówi: „JOGA TO DROGA DO SIEBIE PRZEZ SIEBIE”.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE NT. KURSU

CZAS TRWANIA

28.10.2023 – 10.11.2024

ZJAZDY

W czasie trwania kursu odbędą się zjazdy weekendowe (sobota – niedziela) we Wrocławiu,(Instytut Jogi i Aurwedy Nirmala, ul. Kościuszki 117) i Gliwicach (Studio Jogi Yoga Corner, ul. Chorzowska 4), w dniach:
28-29.10.2023; 25-26.11.2023; 20-21.01.2024; 17-18.02.2024; 02-03.03.2024; 11-12.05.2024; 08-09.06.2024; 06-07.07.2024; 19-20.10.2024; 09-10.11.2024 (na ostatnim zjeździe egzamin i obrona pracy dyplomowej).

EGZAMIN

Weryfikacja wyników kształcenia odbywa się w drodze obrony pracy dyplomowej przed komisją egzaminacyjną, składającą się z wykładowców Instytutu Jogi i Ajurwedy Nirmala oraz HR Expertise Małgorzata Miodońska.

KWALIFIKACJE

Uczestnik Kursu otrzymuje Dyplom ukończenia kursu z Kodem Zawodu, uprawniający do pracy w zawodzie:
Lider ds. Dobrostanu Pracowników – Ambasador Jogi – Specjalista ds. Kultury Firmy, Kod Zawodu 242308
Dyplom wydany przez NIRMALA Instytut Jogi i Ajurwedy – Polska oraz HR Expertise Małgorzata Miodońska.

CENA

7.890 zł, w tym:

 • wszystkie materiały dydaktyczne w formie skryptu
 • dyplom z kodem zawodu
 • certyfikat uczestnictwa w kursie dla osób, które nie zaliczą egzaminu końcowego – obrony pracy dyplomowej
 • opieka merytoryczna i pomoc we wdrożeniu programu wellbeingowego w firmie w trakcie 1 miesiąca po zakończeniu kursu.

Noclegi i wyżywienie podczas zjazdów – we własnym zakresie.

ZAPISY I KONTAKT

Zgłoszenia uczestnictwa w kursie należy dokonać poprzez wpisanie się na listę uczestników mailem na adres: kontakt@nirmala.pl. oraz wpłatę zaliczki z wysokości 2.000 zł w ciągu 10 dni od zgłoszenia, na podane niżej konto bankowe.
W przypadku rezygnacji z kursu pierwsza rata nie podlega zwrotowi.
Pozostałą kwotę należy wpłacić do 01.10.2023.

Nazwa odbiorcy: Piyush Mittal, Nirmala.pl

Nr konta: 95 1030 0019 0109 8501 0103 4103

Citibank

Tytułem: W1, imię i nazwisko

Rezygnacja z kursu w trakcie trwania kursu, NIE uprawnia uczestnika do żądania zwrotu wpłaconej kwoty.