Sprawdź nasz grafik

ZAPISY NA ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SYSTEMIE FITSSEY

Cennik

60 zł

Jednorazowe wejście

1 wejście

170 zł

Karnet „4”

4 wejścia

200 zł

Karnet „6”

6 wejść

250 zł

Karnet „8”

8 wejść

300 zł

Karnet „12”

12 wejść

140 zł

Senior – wejście na dedykowane zajęcia

4 wejścia

KARNET:

  • jest imienny
  • jest ważny 5 tygodni od pierwszego wejścia w ramach karnetu
    (karnet “12” – ważność 6 tygodni)
  • uprawnia do uczestnictwa w dowolnych zajęciach w ramach oferty studia.

W przypadku niewykorzystania karnetu w terminie, koszt zakupu karnetu nie podlega zwrotowi.