Sprawdź nasz grafik

ZAPISY NA ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SYSTEMIE FITSSEY

Cennik

60 zł

170 zł

200 zł

250 zł

300 zł

140 zł

Karnet:

  • jest imienny
  • jest ważny 5 tygodni od pierwszego wejścia w ramach karnetu
    (karnet "12" - ważność 6 tygodni)
  • uprawnia do uczestnictwa w dowolnych zajęciach w ramach oferty studia.

W przypadku niewykorzystania karnetu w terminie, koszt zakupu karnetu nie podlega zwrotowi.