Zasady bezpiecznej i komfortowej praktyki

Przed przystąpieniem do zajęć

 • załóż luźny, niekrępujący ruchów strój; ćwiczymy boso dla zapewnienia stopom lepszej przyczepności oraz kształtowania nawyku prawidłowej postawy ciała
 • przygotuj na czas relaksacji bluzę, skarpetki, koc do okrycia
 • nie spożywaj posiłku przez min. 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć
 • skonsultuj się z lekarzem, jeśli:
  – przebyłeś/-aś kontuzje lub masz inne dolegliwości fizyczne mogące wpłynąć na sposób wykonywania ćwiczeń
  – cierpisz na depresję, lęki, zespół stresu pourazowego lub inne choroby układu nerwowego i  masz zamiar uczestniczyć w zajęciach medytacyjnych
 • zgłoś nauczycielowi ewentualne zalecenia lekarskie
 • nie spożywaj alkoholu lub innych środków odurzających
 • nie podejmuj ćwiczeń, jeśli jesteś osłabiony/-a, w trakcie infekcji, po kilkugodzinnej ekspozycji na pełne słońce, po uczestniczeniu w zajęciach sportowych lub po masażu
 • jeśli jesteś osobą małoletnią, dostarcz zgodę opiekuna na Twój udziału w zajęciach.

W trakcie zajęć

 • ze względów higienicznych:
  – korzystaj z własnej maty do ćwiczeń lub
  – używając maty ze studia, po zajęciach zdezynfekuj matę
 • stosuj się do instrukcji nauczyciela
 • szanuj ograniczenia ciała, ćwicz na 70% swoich możliwości, zgodnie z ewentualnymi zaleceniami lekarza
 • przerwij każde ćwiczenie, które powoduje u Ciebie zawroty głowy, mdłości, bóle kręgosłupa, stawów, miejsc chorych lub kontuzjowanych
 • unikaj ostrego, kłującego bólu, ucz się odróżniać tzw. „dobry ból”, wynikający z rozciągania i wzmacniania mięśni, od „złego bólu”, prowadzącego do kontuzji i urazów
 • ćwicz w pełni świadomie i uważnie, skupiając się na prawidłowej technice wykonania ćwiczenia; dzięki temu będziesz budować poprawne wzorce ruchowe i unikniesz kontuzji
 • nie porównuj się z innymi, traktuj pozycję docelową jako kierunek pracy, a nie bezwzględny wymóg
 • w razie potrzeby używaj pomocy do ćwiczeń, zgodnie z instrukcjami nauczyciela
 • nie wykonuj pozycji odwróconych, czyli takich, w których głowa znajduje się poniżej bioder, jeśli masz wysokie ciśnienie, jaskrę, zaćmę, problemy z odcinkiem szyjnym kręgosłupa, zapalenie ucha lub gdy istnieją inne ku temu przeciwskazania
 • nie rezygnuj z relaksu końcowego, który pozwala na regenerację po praktyce oraz wyciszenie układu nerwowego
 • nie wnoś na salę ćwiczeń napojów w łatwo tłukących się kubkach / butelkach.

Wszelkie dodatkowe wątpliwości związane z bezpieczeństwem praktyki wyjaśniaj na bieżąco z nauczycielem

Droga Kobieto,

 • jeśli jesteś w trakcie menstruacji, sama oceń, czy Twoje samopoczucie pozwala na komfortową praktykę; podejmując ćwiczenia, nie przemęczaj się i unikaj:
  – wywierania nacisku na okolice brzucha
  – głębokich skrętów
  – pozycji odwróconych (głowa poniżej bioder)
 • jeśli jesteś we wczesnej ciąży, tj. do 3 miesiąca, nie podejmuj ćwiczeń; po tym okresie, przed przystąpieniem do zajęć zasięgnij opinii lekarskiej o braku przeciwskazań i dostarcz stosowne zaświadczenie lekarskie nauczycielowi
 • nie uczestnicz w zajęciach w okresie połogu.